Podaci o kompaniji

Trgovinsko društvo "C.C.T.V CENTAR MASTER" DOO
Miloša Bandića 16
11080 Zemun

Telefon: +381 (0)11 / 3166 897
Komercijalna služba: +381 0(11) / 3167 222
Fax: +381 (0)11 / 3167 224
E-Mail: master@masterbc.co.rs


Poreski identifikacioni broj: 100135165
Matični broj: 17245350
Šifra delatnosti: 8020

Naziv banke: BANCA INTESA
Broj tekućeg računa: 160-207862-06

Obveznik PDV-a: Da
PDV registracioni broj: 134235886


Ovlašćeno lice: Mikica Kitanović